آداب رسول الله(ص)در امور زناشویی و تربیت فرزند

158) رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: آگاه باشید که بهترین شما کسانى هستند که با زنان خود خوبتر باشند، و من از هر کس با زنان خود خوبترم.
159) رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: ابراهیم خلیل علیه السّلام مردى غیرتمند بود، و من از او غیرتمندترم.
160) امام صادق علیه السّلام در بیان داستان موسى پیامبر علیه السّلام (که به دنبال دختر شعیب علیه السّلام روان شد تا خدمت شعیب برسد) فرمود که موسى به وى گفت: پشت سر من حرکت کن و راه را به من نشان ده، زیرا ما (پیامبران) مردمى هستیم که به پشت‏
                        آداب، سنن و روش رفتارى پیامبر گرامى اسلام، ص: 84
سر زنان نگاه نمى‏کنیم.
161) بکر بن محمّد گوید: از امام صادق علیه السّلام در باره ازدواج موقت پرسیدم، فرمود: من دوست ندارم که مسلمانى بمیرد در حالى که سنّتى از رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله مانده باشد و او بدان عمل نکرده باشد.
162) ابو قلابه گوید: رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله هر گاه با زن باکره ازدواج مى‏کرد هفت روز نزد او مى‏ماند، و هر گاه با زن بیوه ازدواج مى‏کرد سه روز نزد او مى‏ماند.
163) حضرت رضا علیه السّلام فرمود: هنگامى که نجاشى «امّ حبیبه دختر ابو سفیان» را براى رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله خواستگارى کرد و به همسرى آن حضرت در آورد سورى ترتیب داد و گفت: از سنّتهاى پیامبران سور دادن در ازدواج است.
164) ابو قلابه گوید: پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله اوقات خود را میان زنان خویش تقسیم مى‏کرد و مى‏گفت: «خداوندا، این قسمتى است که در اختیار من است، پس مرا در آنچه تنها در اختیار توست و در اختیار من نیست سرزنش مکن».
165) امّ سلمه همسر پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله گوید: رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله در حجة الوداع زنان خود را همراه برد و در هر شبانه روز نزد یکى از زنانش به سر مى‏برد، و بدین وسیله مى‏خواست میان آنان عدالت را مراعات نماید.
166) رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله چون نماز صبح را مى‏خواند به یک یک زنان خود سر مى‏زد [و از آنان احوالپرسى مى‏نمود].
167) رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: هر بازى و سرگرمى باطل و نارواست مگر سه بازى: تیراندازى، تعلیم اسب و بازى و شوخى با همسر که از سنّت است.
168) امام صادق علیه السّلام از پدران بزرگوارش روایت کرده که فرمودند:
پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله در هنگام بیمارى نیز اوقات خود را میان همسران تقسیم مى‏کرد و آن حضرت را به منزل زنى که نوبتش بود انتقال مى‏دادند.
169) امام باقر علیه السّلام فرمود: میمونه (همسر رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله) مى‏گفت:
                        آداب، سنن و روش رفتارى پیامبر گرامى اسلام، ص: 85
پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله به من در ایّام ماهانه‏ام دستور مى‏داد که لنگى به خود بپیچم و در بستر در کنار آن حضرت بخوابم.
170) امام باقر علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله براى هیچ یک از دختران و زنان خود بیش از دوازده اوقیه و یک نشّ مهریه قرار نداد. و اوقیه چهل درهم و نشّ بیست درهم است (که مجموعا پانصد درهم مى‏شود).
171) رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله در دعاى خود مى‏گفت:
اللّهمّ انّى اعوذ بک من ولد یکون علىّ ربّا، و من مال یکون علىّ ضیاعا، و من زوجة تشیّبنى قبل اوان مشیبى.
 «خداوندا، به تو پناه مى‏آورم از فرزندى که بر من حاکم باشد، و از مالى که باعث هلاکتم شود (یا از مالى که مفت از دستم بیرون رود) و از همسرى که مرا پیر سازد پیش از آنکه به پیرى برسم».
172) حضرت رضا علیه السّلام فرمود: هیچ فرزندى براى ما خاندان به دنیا نمى‏آید جز آنکه او را محمّد مى‏نامیم، و پس از هفت روز اگر بخواهیم نامش را تغییر مى‏دهیم و اگر نه به همان نام صدا مى‏زنیم.
173) پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله چون صبح مى‏کرد دست نوازش بر سر فرزندان و نوه‏هاى خود مى‏کشید.
174) امام صادق علیه السّلام فرمود: هنگامى که فاطمه علیها السّلام را به خانه همسرش على علیه السّلام مى‏بردند جبرئیل و میکائیل و اسرافیل فرود آمدند ... پس آن سه فرشته تکبیر گفتند و فرشتگان دیگر نیز به پیروى آنها تکبیر گفتند؛ از این رو تا روز قیامت تکبیر گفتن در شب زفاف سنّت شد.
175) على علیه السّلام فرمود: کام فرزندان خود را با خرما بردارید، رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله نیز در باره حسن و حسین چنین کرد.
176) امام صادق علیه السّلام فرمود: هفت چیز در باره نوزاد از سنّت است:
1) نامگذارى، 2) تراشیدن موى سر او، 3) در صورت امکان به وزن موى سرش‏
                        آداب، سنن و روش رفتارى پیامبر گرامى اسلام، ص: 86
نقره یا طلا صدقه دادن، 4) براى او عقیقه کردن، 5) به سر او زعفران مالیدن، 6) پاکیزه ساختن او با ختنه کردن، 7) از عقیقه او به همسایگان خوراندن.
177) رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: ختنه براى مردان سنّت است و براى زنان کرامت.
178) امام صادق علیه السّلام فرمود: سوراخ کردن گوش پسر بچه از سنّت است، و ختنه کردن او نیز در روز هفتم از سنّت است.
179) محمّد بن زیاد ازدى گوید: هنگامى که حضرت رضا علیه السّلام به دنیا آمد، از موسى بن جعفر علیه السّلام شنیدم که مى‏فرمود: این فرزندم ختنه شده و پاک و پاکیزه به دنیا آمده است و هیچ یک از امامان متولد نشوند مگر آنکه ختنه شده و پاک و پاکیزه باشند، ولى ما براى عمل کردن به سنّت نبوى و پیروى کردن از آیین پاک و معتدل ابراهیمى، در جاى ختنه کودک تیغ مى‏کشیم.
180) امام باقر علیه السّلام فرمود: ما اهل بیت براى فرزندان خود در کودکى آنها کنیه «1» نیکو مى‏گذاریم، مبادا که نامها و القاب زشت روى آنان بگذارند.
181) امام صادق علیه السّلام فرمود: از سنّت است که شخص را به نام پدرش (یا به نام پسرش) کنیه بگذارند.
182) امام صادق علیه السّلام فرمود: ما خاندان کودکان خود را چون به سنّ پنج سالگى رسیدند به نماز خواندن دستور مى‏دهیم، شما هم کودکان خود را از هفت سالگى امر به نماز خواندن کنید. و ما کودکان خود را در هفت سالگى امر مى‏کنیم به هر اندازه که توانایى دارند نصف روز یا بیشتر و یا کمتر روزه بگیرند و هر گاه تشنگى و گرسنگى بر آنان غالب آمد افطار کنند. این دستور براى آن است که به روزه گرفتن عادت نمایند و طاقت پیدا کنند. شما نیز کودکان خود را در نه سالگى‏
                        آداب، سنن و روش رفتارى پیامبر گرامى اسلام، ص: 87
به هر اندازه که مى‏توانند امر به روزه گرفتن کنید و چون تشنگى بر آنان غالب آمد افطار کنند.
183) از رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله روایت است که هر گاه به خانواده‏شان سختى و تنگدستى مى‏رسید مى‏فرمود: به نماز برخیزید، زیرا پروردگارم مرا به این کار امر کرده است، چنان که فرموده: «خانواده خود را به نماز فرمان ده و بر آن شکیبا باش، ما روزیى از تو نمى‏خواهیم بلکه تو را هم ما روزى مى‏دهیم، و فرجام نیکو از آن پرهیزگارى است».
184) از رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله روایت است که چون مى‏خواست با بانویى ازدواج کند زنى را نزد او مى‏فرستاد و به او مى‏فرمود: صفحه گردن او را بو کن، زیرا اگر بوى گردنش پاکیزه بود عرق بدنش نیز پاکیزه خواهد بود ...