آیا می شود که هم قاتل و هم مقتول در بهشت باشند؟

روابط جناب عثمان بن عفان با برخی از صحابه رسول اللهدر این بخش قصد دارم کمی در مورد رابطه جناب عثمان با برخی از اصحاب رسول الله به بررسی بپردازم.

در این پست به رابطه جناب عثمان با سه صحابی بزرگ رسول الله خواهم پرداخت.

الف: عثمان و ابن مسعود

یکی از صحابی بزرگ رسول الله کسی نیست جز ابن مسعود که رابطه چندان خوبی با عثمان نداشته است.

عثمان به عبدالله بن زمعه دستور داد تا: ابن مسعود را بی ادبانه از مسجد بیرون کند. ابن زمعه هم وی را گرفت و تا درب مسجد برد و آنجا او را به زمین زد و پهلویش آسیب دید و شکست . ابن مسعود می گفت: من را ابن زمعه کافر به دستور عثمان کشت.

شرح نهج البلاغة - ابن أبی الحدید - ج 3 - ص 43 - 44

قال لعبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن عبد العزى بن قصی : أخرجه إخراجا عنیفا ، فأخذه ‹ صفحه 44 › ابن زمعة ، فاحتمله حتى جاء به باب مسجد ، فضرب به الأرض ، فکسر ضلعا من أضلاعه ، فقال ابن مسعود : قتلنی ابن زمعة الکافر بأمر عثمان

دلیل دیگر بر این ادعا:

وصیت ابن مسعود بر عدم حضور عثمان در تشییع جنازه اش:

تاریخ الیعقوبی - الیعقوبی - ج 2 - ص 170 - 171

فأقام ابن مسعود مغاضبا لعثمان حتى توفی ، وصلى علیه عمار بن یاسر ، وکان ‹ صفحه 171 › عثمان غائبا فستر أمره . فلما انصرف رأى عثمان القبر ، فقال : قبر من هذا ؟ فقیل : قبر عبد الله بن مسعود . قال : فکیف دفن قبل أن أعلم ؟ فقالوا : ولی أمره عمار بن یاسر ، وذکر أنه أوصى ألا یخبر به

ب: عثمان و ابوذر

ابوذر کسی است که رسول الله او را اصدق الناس خواندند. و خودشان نام ابوذر را بر او نهادند.

وقتی ابوذر به عثمان رسید، او را به ربذة تبعید کرد. ابن عباس می گوید: "وقتی ابوذر را به ربذة فرستاد، عثمان دستور داد در بین مردم ندا داده شود که کسی حق ندارد با او حرف بزند و او را همراهی نماید و به مروان بن حکم دستور داد که او را به ربذة ببرد. پس او نیز ابوذر را بیرون برد. همه مردم از او پرهیز کردند جز علی بن ابی طالب(ع) و برادرش عقیل و حسن و حسین (ع) و عمار که او را همراهی کردند."

شرح مسند أبی حنیفة - ملا علی القاری - ص 125

شرح نهج البلاغة - ابن أبی الحدید - ج 8 - ص 258

ج: جناب عثمان و عمار

عمار بن یاسر صحابی بزرگ رسول الله هست. که بسیار مورد علاقه رسول الله بوده است.

جناب عثمان بن عفان زمانی که خلیفه مسلمین بود چنین به عمار یاسر گفت:

(( یا عاض ایر ابیه))

کتاب جمل من انساب الاشراف ج6ص169- امر ابی ذر- دارالفکر

این جمله آنچنان افتضاح هست که از معنا کردن آن خجالت میکشم. چنان که عالم دیگر اهل سنت مجبور به سانسور کردن آن می شود:

کتاب الفتوح - أحمد بن أعثم الکوفی - ج 2 - ص 378

 فغضب عثمان ثم قال : یا کذا وکذا أتظن أنی ندمت على تسییره إلى ربذة

((پس غضب کرد عثمان و به عمار گفت: ای فلان و فلان آیا گمان می کنی من پشیمان شدم از فرستادن ابوذر به ربذه))

در انتها:

در انتهای بحث یک سوال دارم از دوستان اهل سنت؟

ایا می شود هم قاتل و هم مقتول وارد در بهشت شوند؟

مگر طعن صاحب باعث کفر نمی شود. پس آیا جناب عثمان کافر شده است؟

منتظر جواب خواهم ماند.