استفتائات نگاه

1389,09,23 ساعت 04:20


- نگاه به تصاویر بازیگران ایرانی بی حجاب

در یک سری سایت ها در اینترنت عکس یک سری از بازیگرهای ایرانی زن بی حجاب وجود دارد آیا دیدن آنها اشکال دارد با خیر
در صورتی که آنها را بشناسید اشکال دارد همچنین در صورتی که نگاه به آنها به قصد لذت باشد یا مفسده ای بر آن مترتب گردد.
2- نگاه به عکس و فیلم زن نامحرم بدون قصد ریبه
نگاه کردن به عکس و فیلم (اگرپخش مستقیم و زنده باشد) زنان نامحرم (بدون رعایت حجاب کامل) بدون قصد ریبه چه حکمی دارد
در صورتی که بدون قصد لذت باشد و خوف وقوع در گناه نرود اشکالی ندارد.
3- حکم نگاه با لذت به صورت انسان دیگر
اگر انسان همان طور که از دیدن یک باغ و گلستان لذت میبرد از نگاه کردن به صورت انسان دیگر (مرد یا زن) لذت ببرد حرام است و مصداق قصد ریبه و لذت به حساب مى آید؟
غالبا این گونه نگاهها جنبه لذت جنسى دارد لذا اشکال دارد.
4- نگاه کردن به زنان چادرنشین
نگاه کردن به صورت زنان چادرنشین که معمولا قسمتى از موى سر آنها نیز دیده مى شود براى مرد نامحرم چه حکمى دارد؟ توضیح اینکه آنها به این نوع پوشش عادت کرده اند و اگر تذکر داده شود نمىپذیرند
اگر قصد لذت و ریبه نباشد اشکالى ندارد.
5- نگاه کردن به تصاویر مستهجن
نگاه کردن به تصاویر مستهجن در صورتى که هیچ اثر سوئى روى فرد نداشته باشد چه حکمى دارد البته از نظر فقهى مراد است نه از لحاظ اخلاقى؟
جایز نیست زیرا تصاویر مستهجن منشأ فساد است.
6- نگاه با لذت به محارم
اگر کسی به قصد لذت به مادر زن خود نگاه کند یا وی را ببوسد چه حکمی دارد؟
به یقین حرام است.
7- حکم دیدن پا یا شکم برهنه زنانی که مقید به پوشش آن نیستند
دیدن پا یا شکم برهنه ی زنانی که مقید به پوشش آن نیستند چه حکمی دارد؟
در صورتی که به نهی از منکر دیگران توجهی نمی کنند و بدون قصد لذت نگاه شود و خوف وقوع در گناه نرود اشکال ندارد. البته این مسئله در مورد شکم صدق نمی کند.
8- نگاه عمدی به دستان مردان
من شنیدم که نگاه کردن به دستان آقایانی که بلوز آستین کوتاه می پوشند حرام است حتی اگر سهوا و بدون غرض باشد آیا این درست است؟
احتیاط آن است که نگاه عمدی نکنید ولی نگاه بدون اختیار اشکالی ندارد.
9- نگاه کردن به موی سر خانمی که قصد ازدواج با او را دارد
میخواستم بدانم آیا دیدن موی خانمی که قصد ازدواج با او را دارم و با این ازدواج موافقت کرده است حرام میباشد؟
این کار قبل از عقد جایز نیست مگر این که واقعاً بخواهد آشنایی بیشتری به صفات و خصوصیات همسر آینده داشته باشد آن هم فقط به مقدار ضرورت جایز است.
10- نگاه به بدن محارم
نگاه به بدن محارم تا چه حد امکان دارد
نگاه به بدن محارم به آن مقداری که در میان محارم معمول است مانعی ندارد و به بیشتر از آن نگاه نکنید.
و معمولا سر و گردن و کمی از سینه و کمی از دستها و پاها را در برابر محارم نمی پوشانند.
11- نگاه کردن به عکس قبل از ازدواج همسر
من در سن 20 سالگی با زنی که 18 سال سن داشت ازدواج کردم،نگاه من به عکس 16سالگی همسرم که بی حجاب است وآن هم با قصد ریبه چه حکمی دارد؟
اشکال ندارد.
12- نگاه زن به مرد نامحرم
چه مقدار از بدن مرد را زن نامحرم می تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم ببیند؟
آن مقدار که بطور معمول آنرا نمی پوشانند مانند سر، گردن و کمی از سینه و دستها تا کمی بالاتر از آرنج و پاها تا نصف ساق.
13- نگاه کردن به ترانه های تصویری غیر مجاز
نگاه کردن به ترانه های تصویری غیر مجاز که در آنها زنها و دخترها با هم یا با پسرها می رقصند بدون اینکه کوچکترین شهوتی به انسان دست دهد چه حکمی دارد؟
جایز نیست.
14- نگاه کردن به عکس و فیلم سکسی خارجی
نگاه کردن به عکس سکسی یا فیلم سکسی خارجی ( غیر مسلمان )‌چه حکمی دارد؟
جائز نیست.
15- نگاه کردن به عکسهای مبتذل
آیا دیدن عکسهای مبتذل برای ما گناهی دارد یا نه و آیا کبیره است یا صغیره و من در این باره توبه کرده ام و می خواهم کمی به من دلداری دهید.
دیدن عکس های مبتذل جائز نیست. حال که موفق به توبه شده اید سعی کنید که با اعمال نیک آینده گذشته را جبران کنید تا ان شاء الله خداوند شما را مشمول عفو خود قرار دهد.
16- تماشای فیلمهایی که حجاب را رعایت نمی کنند
نگاه کردن به فیلم های ایرانی که تازه ساخته می شوند و حجاب را رعایت نمی کنند درست است یا نه
در صورتی که هنرپیشه زن را نشناسید و منشأ فسادی نشود اشکالی ندارد.
17- نگاه کردن به چهره زیبای همجنس
نگاه به صورت زیبای همجنس و لذت از آن چه صورتی دارد ؟ آیا این لذت حتما جنسی است ؟
هر گاه لذت جنسی باشد جائز نیست اما اگر مشکوک است مانعی ندارد و در هر حال بهتر است احتیاط کند در دام شیطان نیفتد.
18- منظور از ریبه و لذت در نگاه به نامحرم
آیا نگاه کردن به وجه و کفّین زن نامحرم بدون قصد لذت اشکال دارد؟ و منظور از قصد ریبه و لذّت چیست؟
اشکال ندارد و منظور از ریبه آن است که بترسد به گناه بیفتد و منظور از لذّت هم لذّت جنسى است.
19- تماشای زنان بدون حجاب از تلویزیون
نگاه کردن به فیلمهایى که زنهاى بى حجاب و آرایش کرده در آن بازى مى کنند و بعضاً از تلویزیون پخش مى شود چه حکمى دارد؟
در صورتى که منشأ مفاسد خاصى بشود حرام است.
20- تماشای فیلمهای ایرانی و خارجی از تلویزیون
مشاهده فیلمهاى ایرانى در خارج و خارجى از سیماى جمهورى اسلامى ایران چه حکمى دارد؟
مشاهده فیلمهاى ایرانى در صورتى که صحنه و آهنگهاى نامشروعى در آن نباشد جایز است چه براى کسانى که در داخل هستند یا در خارج و در غیر این صورت جایز نیست و در مورد فیلمهاى خارجى چنانچه صحنه هاى نامشروع سانسور مى شود مانعى ندارد.
21- نگاه استاد و دانشجو به یکدیگر
در کلاسهاى دانشگاه اساتید مرد و زن تدریس مى کنند، نگاه کردن دانشجویان مرد به استاد زن و بالعکس چه حکمى دارد؟
در صورتى که نگاه هوس آلود نباشد در مورد وجه و کفّین اشکالى ندارد.
22- لزوم رعایت حجاب در کلاس درس
حکم مشاهده دستها و موهاى سر و صورت زن، بیش از مقدار شرعى که در هنگام نوشتن روى تخته سیاه ظاهر مى گردد چگونه است؟ (البتّه به منظور تفهیم استاد و دریافت و درک دانشجویان).
باید حجاب را طورى مراعات کنند که زاید بر وجه کفّین ظاهر نشود.
23- نگاه دانشجو به تصاویر کتب پزشکی
نگاه کردن به عکسهاى عریان موجود در کتب پزشکى که آموزش آن براى دانشجویان ضرورى است و گاهى ریبه آور است، چه حکمى دارد؟
بدون قصد لذّت و ریبه اشکالى ندارد و هرگاه چنین حالتى خود به خود حاصل شود تنها در موارد ضرورت و به مقدار ضرورت نگاه کنند.
24- نگاه به عورت به منظور آموزش پزشکی
گذراندن واحدهاى زنان و زایمان براى دانشجویان پزشکى و پرستارى الزامى است آیا این الزام، نگاه کردن به عورت زن را براى آموزش تجویز مى کند؟
تنها در صورت ضرورت چنین آموزشى، جایز است.
25- نگاه کردن به عکسهای زن مطلقه و متوفی
زن و شوهرى با هم عکس گرفته اند ولى مرد و زن حجاب کامل و کافى ندارند سپس زن و یا مرد، مرده و یا از هم جدا شده اند آیا بعد از فوت و یا طلاق مى توانند به عکسى که قبلا گرفته اند نگاه کنند؟
در صورت وفات اشکالى ندارد ولى در صورت جدا شدن از هم، نگاه نکنند.
26- عکس گرفتن در مجالس عروسی
آیا خواهران مذهبى مى توانند در عروسى ها و عقدها که نوعاً بدحجاب و آرایش کرده هستند، جلو دوربین قرار بگیرند توسط خواهران عکاس عکس آنها گرفته بشود؟ ناگفته نماند ظاهر کردن چنین عکسهایى به دست مردان نامحرم مى باشد.
عکس گرفتن از زنان به وسیله زنان اشکالى ندارد، مگر این که به دست مردان بیگانه بیفتد و آنهارا بشناسند و یا منشأ فساد شود.
27- دیدن دست حنا شده بانوان
حناى دست زن را اگر نامحرم ببیند و موجب ریبه نباشد چه صورت دارد؟
ظاهراً مانعى ندارد.
28- نگاه کردن به زنان عشایر
نگاه کردن به صورت زنان چادرنشین که معمولا قسمتى از موى سر آنها نیز دیده مى شود براى مرد نامحرم چه حکمى دارد؟ توضیح این که ایشان به این نوع پوشش عادت کرده اند و اگر تذکر داده شود نمى پذیرند.
اگر قصد تلذّذ و ریبه نباشد اشکالى ندارد.
29- نگاه غیر عمدی به نامحرم
امروزه زنهاى آرایش کرده در جامعه زیاد ظاهر مى شوند، آیا نگاه کردن به آنها بدون قصد شهوت جایز است؟ و اگر جایز نیست حکم نگاه غیر عمدى چیست؟
نگاه غیر عمدى اشکال ندارد و رفت و آمد چنین زنهایى در کوچه و خیابان نمى تواند مانع رفت و آمد مردان مسلمان گردد اگر چه بدانند بدون قصد، نگاهشان به آنها مى افتد.
30- ظاهر کردن عکس توسط نامحرم
آیا جایز است عکسى که بدون حجاب اسلامى گرفته شده را به عکاس نامحرم براى ظاهر کردن داد؟
در صورتى که عکاس صاحب آن عکس را نشناسد و منشأ مفاسد خاصّى نشود مانعى ندارد.
31- نوارهای ویدئویی مبتذل
متأسّفانه نوارهاى ویدیوئى محتوى فیلم هاى مبتذل، اعم از موسیقى، آواز، رقص زنان یا مردان، یا زن و مرد، بلکه بالاتر نوارهایى که عمل زناشویى را نمایش مى دهد، به وفور در بازار یافت مى شود! و از طرفى، در بعضى از محافل شایع شده که چون به صورت پخش غیر مستقیم است اشکالى ندارد، یا اگر محرّک نباشد، حرام نیست! لطفاً در این زمینه به سؤالات زیر پاسخ فرمایید:
1ـ خرید و فروش و نگهدارى این نوارها، و نگاه کردن به این فیلمها چه حکمى دارد؟
2ـ آیا بین پخش مستقیم و غیر مستقیم در فرض مزبور تفاوتى است؟
3ـ آیا جمع آورى و از بین بردن آنها واجب است؟ در صورت وجوب، این کار، بر عهده چه کسى است؟
4ـ در صورتى که از شخصى به دلیل خرید، یا فروش، یا نگه دارى، این گونه نوارها، یا دیدن فیلمهاى محتوى آن، به دادگاه شکایت کند، مجازات آن چیست؟
خرید و فروش و نگهدارى و نگاه کردن به این گونه فیلمها حرام است; خواه مستقیم باشد یا غیر مستقیم، و بر حاکم شرع لازم است که آنها را جمع آورى کرده و از بین ببرد، و این کار تعزیر دارد.
32- تماشای تصاویر مستهجن توسط زن و شوهر
استفاده از نوارهاى تصویرى مبتذل و مستهجن توسّط زن و شوهر، جهت تهییج قوّه شهویّه، بدون این که مفاسد دیگرى بر آن مترتّب گردد چه حکمى دارد؟ آیا کسى که این گونه نوارها را به منظور فوق نگهدارى مى کند، قابل تعزیر است؟
اشکال دارد و قابل تعزیر است; ولى در مرحله اوّل در این گونه موارد در مقام تعزیر باید به اخطارهاى لفظى قناعت کرد.
33- نگاه کردن به بانوانی که بر روی صورت خود تاتو کرده اند
اخیراً برخى از بانوان نسبت به ابرو یا دور لب، عملیّات تاتو انجام مى دهند، (پر رنگ کردن دور ابرو و لب با خال کوبى) که طبعاً زینت تلقّى مى شود. و گاه پوشاندن آن نیز مقدور نمى باشد. لطفاً بفرمایید که این عمل مشمول آیه شریفه (وَ لا یُبْدینَ زینَتهنَّ) مى باشد، یا نه؟ نگاه به صورت چنین زنانى چه حکمى دارد؟
آیه (لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ) با توجّه به جمله «اِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها» زینتهاى موجود در صورت و دستها تا مچ را شامل نمى شود. ولى اگر این زینت تند و زننده باشد، و منشأ مفاسدى شود، جایز نیست.
34- نگاه کردن به اعضای بدن زن کافر
نگاه کردن به اعضاى بدن زن کافر غیر ذمّى چه حکمى دارد؟
نگاه کردن به اعضایى که معمولا در عرف آنها مکشوف است، بدون قصد لذّت اشکالى ندارد.
35- ازاله موهای زائد بدن توسط دیگری
در بعضى از حمّام هاى داخل شهر یک نفر کیسه مى کشد، و موهاى زائد بدن را زائل مى کند. با توجّه به این که نگاه به عورت جایز نیست، آیا این کار جایز است؟
نگاه به عورت دیگرى، خواه براى زائل کردن مو باشد، یا چیز دیگر، جایز نیست. ولى زایل کردن موهاى زیر بغل و مانند آن، به وسیله همجنس مانعى ندارد.
36- معاینه دستگاه تناسلی توسط سازمان های نظامی
در سازمانهاى نظامى کشور، اعمّ از ارتش، سپاه پاسداران، نیروى انتظامى و برخى دیگر از سازمانهاى دولتى از این قبیل، براى استخدام نیروى جدید، ابتدا بایستى شخص را از هر جهت معاینه کامل بدنى نمایند، تا از سلامت جسمى شخص اطمینان حاصل گردد. در این آزمایشات تمامى اعضاى بدن، از جمله دستگاه تناسلى، مورد معاینه قرار مى گیرد. آیا پزشک همجنس اجازه دیدن و لمس آن قسمت از بدن را جهت معاینه و احراز سلامتى دارد؟
در مواردى که ضرورت دارد مجاز است. و منظور از ضرورت این است که معاینه بدنى براى آن کار لازم است، و بدون معاینه بدنى استخدام نمى کنند، و شخص هم نیاز به استخدام دارد.
37- نگاه کردن به تصاویر و فیلم های برهنه
حکم نگاه کردن بدون ریبه به تصویرها و فیلمهایى که مواضعى از بدن را نمایش مى دهند که معمولا پوشانده مى شود، چیست؟
همچنین نگاه به تصویر و فیلم عورتین بدون ریبه چه حکمى دارد؟
آیا شناختن صاحب تصویر و فیلم، دخالت در حکم دارد؟
شناختن از نظر شرعى به چه معنا است؟ آیا صرف دانستن اسم و رسم کافى است؟
در مورد فیلم هایى که اعضاى بدن را نشان مى دهد چنانچه به قصد شهوت نگاه نکنند، و خوف مفسده اى نباشد، اشکال ندارد; ولى نسبت به عورتین مطلقاً جایز نیست. و اگر زنانى باشند که معمولا خود را مستور مى دارند، نگاه کردن به عکس هاى برهنه آنان مجاز نمى باشد. و منظور از شناخت، تنها شناخت اسمى نیست، بلکه مشخّصات بیشترى لازم است.
38- حکم نگاه به ناخن و موی مصنوعی
اگر ناخن مصنوعی یا موی مصنوعی را نامحرم ببیند چه حکمی دارد ؟
موی مصنوعی اشکال دارد ولی ناخن مصنوعی اشکال ندارد مگر موجب مفسده خاصی شود.
39- نگاه به تصاویر مستهجن به دستور پزشک
من یک جوان متاهل هستم. چهار سال است ازدواج کرده ام. به خاطر مشکل عدم میل جنسی و به تبع آن بچه دار نشدن با پزشک صحبت کرده ام، به علت بیماری روده که دارم نمی توانم به راحتی هر دارویی را استفاده کنم.
می خواستم ببینم اگر به عکس و یا فیلم هایی که در آنها، کفار به صورت عریان هستند ( در صورتی که یقین داشته باشم برای من مفسده ای ندارد و عکس هم عکس کفار باشد) آیا می توانم به بدن یا آلت آنها نگاه کنم. پزشک من می گفت اگر این راه از نظر شرعی جایز باشد از راههایی است که به حل مشکل من کمک میکند.
در صورتیکه به تجویز پزشک حاذق متدین تنها راه درمان باشد به مقدار ضرورت مانعی ندارد.
40- دیدن تصویر زنان بی بند و بار زمان طاغوت
دیدن تصویر زنان بی بند و بار طاغوت که معروف هم هستند و حالا زنده اند در صورتی که حجاب ندارند مانند فرح دیبا در کتاب و یا فیلم چه حکمی دارد؟
اگر ایجاد مفسده نکند و بدون قصد لذت نگاه کند اشکال ندارد.
41- لمس و نظر به باطن بدن بیمار غیر همجنس
آیا لمس و نظر باطن بدن نامحرم، اعم از ریه ها، ناى، مرى، قلب، معده، روده، مثانه و رحم، حکم ظاهر را دارد؟
لمس و نظر به باطن حکم ظاهر را ندارد; ولى بهتر آن است تنها به موارد ضرورت قناعت شود.
42- تطهیر عورت شخص بیمار توسط پرستار
آیا مى توان بیمارى که امکان تطهیر عورتین وى توسّط خودش وجود ندارد، را تطهیر کرد؟
چنانچه مستلزم نگاه و لمس نباشد، یا اینکه به وسیله همسرش انجام گیرد اشکالى ندارد. در غیر این صورت تنها در موارد ضرورت جایز است.
43- معاینه بکارت عروس
اگر از باب احتیاط، عروس برای بررسی بکارت به دکتر زن و در صورت نبودن زن به دکتر مرد مراجعه کند با توجه به لزوم لمس، آیا این کار جایز است؟
هرگاه ترک این کار مظّنه مفاسد و اختلافات مهمّى بوده باشد جایز است در این صورت باید حتى الامکان از طبیب زن اگرممکن است از غیر طریق رؤیت مثلا بااستفاده از لمس غیرمستقیم به وسیله دستکش و مانند آن انجام گیرد.
44- پوشاندن پشت پا برای زنان
اگر پشت پای دختر پیدا باشد چه حکمی دارد؟ آیا باید جوراب بپوشد؟
بهتر است آن را بپوشاند.
45- تماشای فیلم های غیر واقعی از پیامبران
فیلم هایی در مورد پیامبران وجود دارد که نام آن با اصل عصمت پیامبران مطابقت ندارد مانند «آخرین وسوسه مسیح» آیا تماشای این فیلم ها مجاز است؟
با توجه به اینکه اینگونه فیلم ها اهانت به مقام پیامبران بزرگ الهی است مشاهده آنها جایز نمی باشد.
46- تماشای فیلم های غیر واقعی از پیامبران
فیلم هایی در مورد پیامبران وجود دارد که نام آن با اصل عصمت پیامبران مطابقت ندارد مانند «آخرین وسوسه مسیح» آیا تماشای این فیلم ها مجاز است؟
با توجه به اینکه اینگونه فیلم ها اهانت به مقام پیامبران بزرگ الهی است مشاهده آنها جایز نمی باشد.
47- پوشاندن کف و روی پا
پوشیدن جوراب نازک برای خانم ها به طوری که فقط رو و کف پاها مشخص باشد چه حکمی دارد؟
این مقدار اشکالی ندارد هر چند بهتر است آن را بپوشانند.
48- نگاه کردن به انگشتر زنان
آیا نگاه کردن به انگشتر زنان و روی پا بدون جوراب یا جوراب بدن نما اشکال دارد؟
نگاه بدون قصد لذت اشکالی ندارد.
49- نگاه کردن به زنی که موهای خود را تراشیده
اگر نامحرم موهای خود را کچل کند نگاه کردن به اوچه حکمی دارد؟
جایز نیست.
50- نگاه به زنان بی حجاب در فیلم های زمان کودکی
دیدن فیلم‌هایی که در زمان کودکی گرفته شده و زنان بی حجاب نیز حضور دارند در حال حاضر چه حکمی دارد؟
در صورتیکه زنان متدینی باشند که نمی خواهند عکس شان فاش شود نگاه کردن به آنها جایز نیست.
51- حدّ دیدن بدن دختر به قصد ازدواج
آیا پسر به قصد ازدواج می تواند به تمام بدن دختر مورد نظرش نگاه کند؟ از روی پیراهن نازک بدن نماچطور؟
به مقداری که در اینگونه موارد معمول است مانعی ندارد.
52- دیدن فیلمهای مستهجن همراه با همسر
آیا دیدن فیلمهای مستهجن برای زن وشوهر اشکال دارد ؟
جائز نیست.
del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo