آداب و سنن حضرت محمد(ص)در وضو

267) رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: دو چیز است که دوست ندارم کسى در آن با من شرکت کند و در آنها مرا یارى دهد: یکى وضویم که جزء نماز من است. و دیگر صدقه‏ام (که دوست دارم با دست خود بدهم) زیرا صدقه در دست خداى رحمان قرار مى‏گیرد.
268) رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله شبها آب وضویش را با دست خود آماده مى‏کرد و بالاى سر مى‏نهاد.
269) رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله چون براى نماز وضو مى‏گرفت سه بار انگشتر خود را در انگشت مى‏گردانید.
270) رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله در وضو بر ناصیه- یعنى جلو سر که تقریبا یک چهارم تمام مساحت سر است- مسح مى‏کشید.
271) على علیه السّلام در سفارش به محمّد بن ابى بکر به هنگام اعزام وى به حکومت مصر فرمود: براى وضو سه بار آب در دهان بگردان، و سه بار آب در بینى بکش، و صورت سپس دست راست و بعد از آن دست چپ را بشوى، آن‏گاه [جلو] سر و روى پاها را مسح کن، زیرا من دیدم رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله چنین مى‏کرد ...