آرزوی تخریب بارگاه امامان معصوم

نویسنده وهابی کتاب «تحتفة المجیب علی أسئلة الحاضر والغائب» ابو عبد الرحمن مقبل الوادعی در ص 406 می نویسد" قبه وبارگاه هادی( منظور امام هادی«ع» است) در شهر ما ونزدیک منزل ماست آرزو دارم که روزی بیاید ومانند زمینهای اطرافش هم سطح و ویران شود، اگر چه امروز قدرت بر این کار را نداریم ولی در فردا و فرداهای پس از آن این کار را انجام خواهیم داد.

اگر چه این مزدور اجنبی و مدافع سیاستهای بیگانگان به آرزوی پلیدش رسید و بارگاه دو امام بزرگ از سلسله جانشینان رسول و خلفای اثنا عشر تخریب و ویران شد، اما ناصبیهای پلید و دشمنان کور دل اهل بیت بدانند که این اولین بار نیست که تربیت شدگان دستگاه خلافت سقیفه عداوت و دشمنی خودشان را با فرزندان رسول الله وثقل اصغر نشان می دهند ولی نام و آوازه فرزندان زهرا روز بروز  بیشتر  و  ارادتمندان  به  خاندان رسول بیشتر می شود.  والحمد لله رب الغالمین 


یذکر أبی عبدالرحمن مقبل بن هادی الوادعی فی کتابه تحفة المجیب على أسئلة الحاضر والغریب
فی صفحة 406 : نحن نقول - وتلک قبة الهادی بجوارنا - : نتمنى نتمنى أن قد رأینا المساحی فی ظهرها إلى أن تصل إلى الأرض ، لکن نرى أن لیس لدینا قدرة ، فنحن إن شاء الله نؤجل هذا لغد أو بعد غد ، وهکذا بعض المنکرات .الوهابیة یتمنون یتمنون بصدق هدم قبة النبی (ص) !!