وقتی خداوند پایش را در جهنم می گذارد

وقتی خداوند پای خویش را در جهنم میگذارداز پیامبر نقل شده است: در روز قیامت اهل جهنم به آتش انداخته می شود. جهنم می گوید بازهم هست؟ پس خداوند پای خود را بر آن می گذارد جهنم می گوید بس است بس است به عزتت بس است.

صحیح البخاری - البخاری - ج 7 - ص 225

لا تزال جهنم تقول هل من مزید حتى یضع رب العزة فیها قدمه فتقول قط قط وعزتک ویزوى بعضها إلى بعض

صحیح مسلم - مسلم النیسابوری - ج 8 - ص 152

عمدة القاری - العینی - ج 19 - ص 187

عمدة القاری - العینی - ج 23 - ص 185

دفع شبه التشبیه بأکف التنزیه - أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزی الحنبلی - ص 170

المواقف - الإیجی - ج 3 - ص 154

تفسیر البغوی - البغوی - ج 4 - ص 225

تفسیر ابن عربی - ابن العربی - ج 2 - ص 266

تفسیر القرطبی - القرطبی - ج 17 - ص 19

تفسیر ابن کثیر - ابن کثیر - ج 4 - ص 242

الدر المنثور - جلال الدین السیوطی - ج 6 - ص 107

فتح القدیر - الشوکانی - ج 5 - ص 79

تفسیر الآلوسی - الآلوسی - ج 26 - ص 188

أضواء البیان - الشنقیطی - ج 7 - ص 430

السیرة الحلبیة - الحلبی - ج 1 - ص 175

شرح المواقف - القاضى الجرجانى - ج 8 - ص 113

نکته:

طبق کلام برادران و خواهران اهل سنت صحیح بخاری پس از قران صحیح ترین کتاب هست. پس نمی توان با کلمه روایت جعلی است بی خیال آن شد. مگر اینکه قبول کنند که صحیح بخاری اسمش باید عوض شد و دیگر به آن صحیح بخاری نگویند.

با اجازه از خدمت دوستان چند سوال دارم؟

از کی تا حالا جهنم گردن کشی می کند؟

اگر خداوند پا دارد. پس مرکب هست هر مرکبی هم فانی است. درسته؟

اینها سوالات بنده به عنوان یک جوان که در حال تحقیق برای پی بردن و فهمیدن اینکه کدام مذهب حق است می باشد.خوشحال خواهم شد. برادران و خواهران اهل سنت جواب بدهند

ahmadmeghdad@yahoo.com.