مبعوث شدن انبیا برای ولایت علی بن ابیطالب

مبعوث شدن انبیاء برای ولایت علی بن ابیطالبدر روایات علمای شیعه و سنی آمده است که زمانی که رسول الله عروج کردند. بسیاری از انبیاء را ملاقات کردند. حضرت از آنها پرسیدند: برای چه مبعوث شدید؟ فرمودند: بر ولایت تو و علی بن ابیطالب مبعوث شده ایم.

البته در برخی روایات امده است: بر نبوت تو و ولایت علی بن ابیطالب مبعوث شدیم.

برخی از اسناد اهل سنت:

ینابیع المودة لذوی القربى - القندوزی - ج 1 - ص 243- دار الأسوة

تفسیر الثعلبی - الثعلبی - ج 8 - ص 338- دار إحیاء التراث العربی

شواهد التنزیل - الحاکم الحسکانی - ج 2 - ص 223- مجمع إحیاء الثقافة الإسلامیة

شواهد التنزیل - الحاکم الحسکانی - ج 2 - ص 225- مجمع إحیاء الثقافة الإسلامیة

تاریخ مدینة دمشق - ابن عساکر - ج 42 - ص 241- دار الفکر

المناقب - الموفق الخوارزمی - ص 312- مؤسسة النشر الإسلامی

البته شاید دوستان اهل سنت بگویند. منظور از ولایت در اینجا یعنی دوستی علی بن ابیطالب.

خب اگر این فرضیه رو هم قبول کنم. میتونم یه سوال بپرسم؟

دوستی علی بن ابیطالب یعنی احترام گذاشتن به علی بن ابیطالب درسته؟

حال اگر کسی به علی بن ابیطالب بی احترامی کند حکمش چیست؟

شاید بگویید. مگر در تاریخ نمونه ایی دارد.

بنده عرض میکنم در بین اصحاب دارد. و نمونه ایی رو ارائه میکنم

الف: انما هو ثعاله

زمانی که علی بن ابیطالب و همسرش فاطمه بنت محمد خطاب در غصب فدک اعتراض کردند جناب ابوبکر پس از کشمکشی به بالای منبر رفت و چنین برای مردم خطبه خواند.

شرح نهج البلاغة - ابن أبی الحدید - ج 16 - ص 214 – 215- دار إحیاء الکتب العربیة

خلاصه ترجمه:

((جزاین نیست که علی روباهی می باشد که شاهداو فاطمه دم او باشد؛ماجرا جو و بر پا کننده فتنه می باشدو فتنه های بزرگ را کوچک نشان می دهد و مردم را به فتنه و فساد ترغیب وترهیب می نماید،کمک از ضعفا و یاری از زنها می طلبد مانند ام طحال (زنبدکاره زمان جاهلیت) که دوست می داشت با نزدیکان خود گناه و فساد داشتهباشد.))

السقیفة وفدک - الجوهری - ص 104- شرکه الکتبی

ب: معاویه و سب کردن علی بن ابیطالب

معاویه به سعد دستور داد تا به علی ناسزا بگوید ...

صحیح مسلم ، ج7 ، ص120 ، کتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل علی بن أبی طالب رضی الله عنه – دارالفکر

ینابیع المودة لذوی القربى ، القندوزی ، ج 2 ، ص 119- دارالاسوه

البدایة والنهایة - ابن کثیر - ج 7 - ص 376- داراحیاء التراث العربی

المصنف ، ابن أبی شیبه ،‌ ج7 ، ص496- باب فضائل علی بن ابیطالب رضی الله- دارالفکر

سنن ابن ماجه ،‌ ج1 ، ص45 .باب فضل علی بن ابیطالب- دارالفکر

ج: معاویه امر به سب علی می کند

معاویه ، وقتی که در سال 41 هـ مغیرة بن شعبه را والی کوفه قرار داد به وی دستور داد و گفت : یک مطلب را فراموش مکن و بر آن پافشاری کن و آن فحش و ناسزاگویی به علی (علیه السلام) است و در مقابل از عثمان به عظمت یاد کن و همیشه برای وی طلب آمرزش نما و از یاران علی (علیه السلام) بدگویی کن و آنان را تبعید نما و به سخنانشان گوش نکن .

تاریخ طبری‌ ،‌ ج4 ، ص188 باب سنه احدی و خمسین- موسسه العلمی للمطبوعات

در انتها:

در انتها یک سوال از دوستان اهل سنت دارم.

به نظر شما آیا کار جناب معاویه و ابوبکر بر خلاف کلام انبیاء اونم با قبول فرضیه خودتون نسبت به معنای کلمه ((ولی)) نمی باشد؟